Dat kan zeker. In dit artikel over vloerverwarming gaan we in op de verschillende systemen en hoe de vloeren kunnen worden afgewerkt met linoleum, pvc, tapijt, hout, laminaat of tegelwerk.

In projecten is er meer en meer behoefte aan een waterdicht systeem op de vloeren en eventueel ook de wanden. Lees meer over onze ervaring in het plaatsen van vloeren en wandafwerkingen, geschikt voor de natte ruimtes.

Zeker. Abeln Stoffering kan u adviseren op gebied van stoffering en raambekleding, zodat de projectstoffering een goede bijdrage levert aan uw ambitie voor een zo hoog mogelijk BREEAM-keurmerk. Abeln Stoffering kan u kan helpen bij het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

De beste manier om het schoonloopsysteem te ontwerpen is om in schoonloopzones te denken, van buiten naar binnen. Iedema Projectstoffeerders kan een schoonloopplan ontwerpen met looproutes. Abeln Stoffering kan u helpen slijtage te voorkomen.

In sommige gevallen zou het mogelijk kunnen zijn, maar een betere oplossing is het toepassen van een halffabricaat. Een halffabricaat wordt voor het plaatsen van een tegelbacking en voor het snijden uit de productie gehaald, waardoor er een tapijt op rol ontstaat. Dit is goed te verwerken en zorgt voor een mooi eindresultaat. Bij sommige producten is dit niet mogelijk, maar dat zoeken wij graag voor u uit.

Dat kan zeker. Abeln Stoffering is al sinds 2009 intensief betrokken bij het retour nemen van snijafval en hergebruik van vloerproducten. Qua hergebruik (Re-use) doen wij opdrachtgevers het aanbod om bestaande tapijttegels af te voeren zodat deze voor 100% kunnen worden hergebruikt in een nieuwe tapijttegel.

Projectstoffering kan zeker bijdragen ter verbetering van de akoestiek. Bij akoestiek gaat het vaak over verspreiding van geluid in een ruimte. Denk hierbij aan de manier waarop geluid nagalmt of voor bepaalde klanken zorgt. Verbetering van de akoestiek is goed mogelijk door het kiezen van de juiste producten; zowel vloerbedekking als raambekleding.

Wij kunnen u een advies geven, waarin gekeken wordt naar de functie van de ruimtes, mogelijkheden in de ruimte en de toepassing van de juiste stoffering.

Zeker. Wij hebben kennis en ervaring in het toepassen van raambekleding die een goede bijdrage leveren aan het voldoen van deze eisen. Abeln Stoffering kan u helpen bij deze BENG-eisen en wat raambekleding voor uw gebouw kan doen.

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Dit noemen we het opstook- en afkoelprotocol.

Ja, wij kunnen op twee manieren een meerjarenbegroting voor u opstellen. Bij een nieuw aan te schaffen vloer maken wij een overzicht van wat het product zal kosten, incl. het onderhoud van deze stoffering. Wij kunnen ook producten naast elkaar zetten, zodat u een vergelijk heeft. Dit overzicht of deze vergelijking, ook wel TCO (Total Cost of Ownership genoemd), geeft u een goed beeld van wat u tijdens de verwachte levensduur van uw stoffering aan aanschaf en onderhoud kwijt bent. Daarnaast kunnen wij voor u inzichtelijk maken welke onderhoudswerkzaamheden u de komende jaren te wachten staan? Natuurlijk spreken we met elkaar de kaders af. U heeft hiermee een goed beeld welke kosten u de komende jaren moet begroten.