SOCIAL RETURN

Alles wat aandacht krijgt groeit.

Social return is een instrument voor opdrachtgevers om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen. Het is het principe dat opdrachtnemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets terugdoen op maatschappelijk of sociaal vlak.

Abeln Stoffering en de hele Iedema Groep houdt zich sinds jaar en dag actief bezig met social return. Ruim voor het maatschappelijk debat rond social return vorm kreeg, zette de Iedema Groep zich al in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven.

Door de jaren heen is dit beleid aangescherpt en is de Iedema Academy ontwikkeld en zijn wij samenwerkingen aangegaan om de mensen met een grotere afstand duurzaam aan het werk te helpen en hun kwaliteiten te borgen. Concreet betekent het dat we op dat moment 12,6% van ons personeelsbestand (9 van de 71 FTE) met social return hebben ingezet.

De Iedema Academy werkt nauw samen met het Alfa College en het HMC om nieuwe stoffeerders op te leiden. Dit doen wij vanuit het trots op ons vakmanschap en de gedrevenheid om ons vak op een hoog niveau te kunnen blijven beoefenen. Vol enthousiasme leidt onze Iedema Academy momenteel 20% van alle leerlingstoffeerders in Nederland op

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

NEEM CONTACT MET ONS OP.