HET VERBETEREN VAN DE MILIEUPRESTATIES 

Abeln is de nexus tussen aanvoerstromen (nieuwe vloerbedekking en verwerkingsproducten van de fabrikant) en retourstromen (oude vloerbedekking, snijrestanten, lege verpakkingen en overige verpakkingsmaterialen van de klant). Met onze zeventig jaar projectmatige ervaring zijn wij in staat onze traditionele uitvoerende rol uit te breiden met deskundig en onafhankelijk advies voor onze klanten op het gebied van toepassing, lifecycle cost, levensduur en circulariteit/milieu. 

Wij werken actief en uit eigen overtuiging continu én aantoonbaar aan het verbeteren van onze milieuprestaties en die van onze onderaannemers.

VERMINDERING VAN CO2 UITSTOOT

Sinds 2015 streven wij vermindering van CO2 uitstoot en scheiden van afval na. Daarnaast nemen wij onze verantwoording in de keten door onze leveranciers te beoordelen op duurzaamheid van hun productie en gebruikte materialen. Wij werken mee aan duurzame ontwikkelingen en innovaties. Zo nemen wij onze verantwoording voor de aarde en verkleinen wij onze footprint.

Abeln Stoffering is trots op het vakmanschap dat wij beoefenen. Trots betekent ook met zorg voor mens en milieu. Dat doen we onder meer door goede, veilige arbeidsomstandigheden aan te bieden aan onze werknemers en alleen te werken met leveranciers die eerlijke producten leveren, gemaakt in goede arbeidsomstandigheden. We zijn ons bovendien er terdege van bewust dat we werkzaam zijn in een branche die vooralsnog een negatieve impact heeft op het milieu en onze leefomgeving. Wij streven naar een zo beperkt mogelijke milieubelasting, zowel op het niveau van onze bedrijfsvoering als in uitvoering van opdrachten. We nemen onze verantwoordelijkheid.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WIJ METEN, EVALUEREN EN VERBETEREN ONZE MVO-PRESTATIES